Nyheter

Speditör sökes

2018-01-11
Till dig som gillar ge service med stort personligt engagemang!

Vi är ett team på 7 personer som nu behöver utökas. Vi söker dig som har erfarenhet av branschen och som gillar att hugga i där det behövs. Hos oss jobbar alla självständigt och tar ett stort ansvar för att vi skall bli framgångsrika. Du kommer att ha kontakt med kunder och leverantörer, trailerdirigering, prissättning, debitering och uppföljning, dvs. alla moment i leveransprocessen. Du som gillar att dina insatser syns kommer att trivas hos oss! Välkommen att höra av dig! marion.helander@france-sped.se

GOTT NYTT ÅR!

2018-01-05
Vi önskar alla en god fortsättning...

Till alla våra kunder/leverantörer/partners så tackar vi för ett gott samarbete under 2017 och ser fram emot ett nytt spännande år!

Nya trailers

2016-12-05
10 nya trailers på väg

Vi förnyar vår trailerflotta och investerar i 10 nya trailers som kommer att börja rulla i januari.

Belgisk Vägskatt

2016-03-31
Ny vägskatt införs i Belgien from 1 april 2016

Belgien inför en vägskatt för fordon och fordonskombinationer med en totalvikt överstigande 3500kg. Information om denna skatt finns att läsa på www.satellic.be Denna skatt innebär kostnadsökningar och påverkar även transporter till och från Frankrike i och med att våra trailers skeppas via Nordsjön och måste till/från hamn i Belgien.

ISO revision

2015-05-21
Godkänd uppföljande revision enligt ISO 9001 och 14001

Vi fortsätter vårt kvalitets och miljöarbete med mycket goda vitsord från revisorn.

Högsta kreditvärdighet

2015-05-21
France Sped har högsta kreditvärdighet AAA, ett betyg som vi haft sedan 1997!

Våra ansträngningar har återigen gett resultatet högsta kreditvärdighet. Idag är vi ett av 108 bolag som har trippel AAA sedan 1997 vilket vi är mycket stolta över.

Nytt svaveldirektiv 1 januari 2015

2014-10-02
EU:s nya svaveldirektiv påverkar fraktkostnaderna

All sjöfart innanför det s.k. SECA området (Sulphur Emission Control Area) påverkas. Högsta tillåtna svavelhalt i bränslet sänks från dagens tillåtna 1% till 0,1%. Rederierna får högre kostnader i form av antingen ny reningsutrustning på båtar alternativt inköp av mer miljövänligt bränsle. Vi informerar våra kunder i ett separat informationsblad om hur dessa kostnadsökningar kommer att påverka våra fraktpriser. Mer information finns att läsa på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Miljo-och-halsa/Luftfororening/SOx---svaveloxider/Kommande-krav/

Nya trailer

2014-01-02
10 nya trailers snart i trafik

Vi föryngrar vår trailerflotta med 10 st nya trailers som inom kort kommer att vara i trafik.

Ny godsterminal

2013-07-01
Ny adress till vår terminal

Vår terminalverksamhet flyttar from 1/7-2013 till BGM Logistics på Exportgatan 49, Hisings Backa.

ISO certifiering

2013-07-01
France Sped certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001

Nu är vi klara med vår kvalitets och miljöcertifiering. Vi har sedan många år arbetat efter ISO anpassade rutiner. Våra processer och arbetssätt har nu granskats av extern revisor från SP, Borås. Vi blev certifierade utan anmärkningar vilket vi är myfcket stolta över.

Kundenkät / ISO certifiering

2013-06-05
Resultat och vidareutveckling

Vi är mycket glada över de fina betyg vi fått i årets kundundersökning och vidareutvecklar nu vårt miljö och kvalitetsarbete med att certifiera oss enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi beräknar att vara certifierade i sommar.

Nya trailers i trafik

2012-10-11
France Sped förnyar trailerflottan med 10 nya trailers.

I vår strävan att erbjuda hög kvalitet så är vi nu glada över att kunna meddela att vi bytt ut våra 10 äldsta trailers till nya.

Aktuell trafikinformation

2011-05-15
Vill du veta hur trafiksituationen i Frankrike ser ut

Autoroutes, real time traffic information

Transporter till/från Nordafrika

2011-05-09
Vi levererar snabbt till Tunisien och Marocko

Vi utför transporter till/från Tunisien och Marocko via våra distriubutionskanaler i Frankrike. För mer information - tag kontakt med Kristina Bengtsson Kristina Bengtsson